Τήλος

Χωρίς ανταποκριτή ΟΓΑ-eEΦΚΑ η Τήλος

Με ξαφνική απόφαση του Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ κ. Τσαγκαρόπουλου, παύει από τα καθήκοντά της την Ανταποκρίτρια του ΟΓΑ-eΕΦΚΑ στο Δήμο Τήλου, για θέματα ασφάλισης, συνταξιοδότησης και παροχών προσώπων του των ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α., από τις 30/9/2020.

Κατηγορίες:Τήλος