Τήλος

Δελτίο τύπου Δήμου Τήλου σχετικά με το πρόγραμμα των λεωφορείων

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε ότι το χειμερινό πρόγραμμα του λεωφορείου ξεκινάει από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020:

Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Λ Ε Ω Φ Ο Ρ Ε Ι Ω Ν (από τις 19-10-2020)

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡTH – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΠΟ ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΡΟΣ:ΜΕΓ.ΧΩΡΙΟ – ΕΡΙΣΤΟ – ΑΓ.ΑΝΤΩΝΗ : 07:30, 8:30, 11:00, 13:30, 14:30.
ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΠΡΟΣ: ΕΡΙΣΤΟ – ΑΓΙΟ ΑΝΤΩΝΗ – ΛΙΒΑΔΙΑ : 07:45, 9:45, 12:45, 13:45, 14:45.

* Τ Ι Μ Ε Σ Ε Ι Σ Ι Τ Η Ρ Ι Ω Ν ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ – ΛΙΒΑΔΙΑ : 1,50 €
ΛΙΒΑΔΙΑ–ΜΕΓ. ΧΩΡΙΟ-ΕΡΙΣΤΟ-ΑΓΙΟ ΑΝΤΩΝΗ : 1,60 €
ΓΙΑ ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ : 1,00 €

Κατηγορίες:Τήλος