Δωδεκάνησα

Aνησυχίες για τα κρούσματα στη Ρόδo

Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει ο αριθμός των κρουσμάτων στο νησί της Ρόδου.

Αυστηρή «εντολή» προς όλο τον Δήμο Ρόδου, μέχρι την πιο απομακρυσμένη κοινότητα, όλες τις δομές του, τους υπαλλήλους αλλά και τους αιρετούς, στέλνει η Δημοτική Αρχή, με εσωτερικό έγγραφο που απέστειλε ο Αναπληρωτής Δημάρχου, Αντιδήμαρχος, κ. Στράτος Καρίκης, το οποίο υπογράφεται και από τη Γενική Γραμματέα του Δήμου κα Κυριακή Νικολαΐδου, με το οποίο αφενός γίνεται αυστηρή προειδοποίηση σχετικά με τη χρήση μάσκας και αφετέρου μπαίνει τέλος στο φαινόμενο να επιδιώκουν υπάλληλοι να μπουν σε καραντίνα δίχως αυτό να πιστοποιείται.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, το εσωτερικό έγγραφο που απέστειλε ο κ. Καρίκης, μαζί με τη Γενική, έχει τίτλο «αυστηρή προειδοποίηση για άρνηση ή αμέλεια χρήσης μάσκας για την προστασία από τον Covid-19» και στάλθηκε προς όλες τις οργανικές μονάδες του Δήμου, τους Αντιδημάρχους, τους εντεταλμένους συμβούλους καθώς και τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων. 

Όπως επισημαίνεται, όλοι οι υπηρεσιακοί και πολιτικοί προϊστάμενοι του Δήμου έχουν λάβει γνώση των προβλεπομένων στο Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρoύσματος για τους χώρους εργασίας του  Δημοσίου Τομέα του ΕΟΔY όσον αφορά στον ορισμό στενών επαφών (υψηλού κινδύνου με επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid-19) οι οποίες τίθενται σε καραντίνα 14 ημερών αλλά και των επαφών χαμηλού κινδύνου οι οποίες συνεχίζουν να εργάζονται με αυτοπαρακολούθηση της υγείας τους.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το σχετικό πρωτόκολλο, όλες οι στενές επαφές υψηλού κινδύνου στον εργασιακό χώρο (άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση  1,5 μέτρου και για  15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο ) έχουν ήδη τεθεί με διαπιστωτική πράξη σε προληπτική καραντίνα 14 ημερών. Ωστόσο, στον Δήμο Ρόδου, παρατηρούνται φαινόμενα τα οποία χαρακτηρίζονται ως «επικίνδυνα» αλλά και «λυπηρά» στο σχετικό έγγραφο. Τέτοια είναι η άρνηση ή αμέλεια χρήσης μάσκας από υπαλλήλους «οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των συναδέλφων τους και συνακόλουθα υπονομεύουν τη λειτουργία της υπηρεσίας τους», όπως επισημαίνεται.

Επίσης, κάτι άλλο που αναφέρεται είναι ότι υπάλληλοι που χαρακτηρίζονται ως επαφές χαμηλού κινδύνου, που τηρούσαν τα μέτρα ασφαλείας να επιδιώκουν, με ποικίλους τρόπους πίεσης, να ενταχθούν στις στενές επαφές και να μην προσέρχονται στην υπηρεσία τους για 14 ημέρες.  Σημειώνεται ότι, μέχρι σήμερα, 35 άτομα από διάφορες υπηρεσίες του Δήμου έχουν τεθεί με διαπιστωτική πράξη σε 14ήμερη καραντίνα ως στενές επαφές υψηλού κινδύνου.

Τονίζεται, λοιπόν, ότι όσον αφορά τα άτομα που αρνούνται ή αμελούν να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα στην εργασία τους και συνεχίζουν στην ίδια τακτική παρά την ευρέως γνωστή έξαρση των κρουσμάτων, πρέπει να τους απαγορεύεται η είσοδος στον εργασιακό χώρο από τον Προϊστάμενό τους αλλά ακόμη και από τους υπαλλήλους που τίθεται η υγεία τους σε κίνδυνο, και να αναφέρονται αμελλητί στη Διεύθυνση Διοικητικών του Δήμου. «Κανείς δεν θα προσέρχεται και δεν θα παραμένει στην εργασία του χωρίς μάσκα διαρκώς», είναι η αυστηρή οδηγία που δίνεται.

Όσον αφορά όσους ισχυρίζονται ότι πρέπει να τεθούν σε καραντίνα 14 ημερών χωρίς να αποδεικνύεται ότι πρόκειται για στενές επαφές, ξεκαθαρίζεται ότι για να θεωρηθούν ως τέτοιες, πρέπει να δηλωθούν από το άτομο του επιβεβαιωμένου κρούσματος πέραν του δικού τους ισχυρισμού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο έγγραφο γίνεται σαφές ότι η διοίκηση τηρεί πιστά τις προβλέψεις του Πρωτοκόλλου διαχείρισης του ΕΟΔΥ ως οφείλει και δεν διαχειρίζεται τις περιπτώσεις επαφών με επιβεβαιωμένα κρούσματα μόνον με μεμονωμένους ισχυρισμούς, πόσω δε μάλλον όταν αυτοί οι ισχυρισμοί δεν επιβεβαιώνονται από το εργασιακό περιβάλλον αλλά και από το επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Επιπλέον η διοίκηση έχει επιληφθεί και εντάξει σε καραντίνα και επαφές μικρότερης διάρκειας χωρίς χρήση μέτρων (αμφότεροι), αλλά και επαφές χαμηλού κινδύνου (με χρήση μέτρων) αλλά μεγάλου χρόνου π.χ. λόγω εγγύτητας γραφείων, κοινών μετακινήσεων με ίδιο όχημα, κλπ.  κατά κοινή παραδοχή των επαφών και του επιβεβαιωμένου κρούσματος.

Τέλος, στις περιπτώσεις που στον ίδιο εργασιακό χώρο παρατηρούνται από 3 κρούσματα και άνω η διοίκηση ζητά την εκτίμηση κινδύνου από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από την οποία λαμβάνει σαφείς οδηγίες διαχείρισης.

Κατηγορίες:Δωδεκάνησα