Δωδεκάνησα

Προτεραιοποίηση των εμβολιασμών στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου

Η προτεραιοποίηση των εμβολιασμών στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και ο νέος εκλογικός νόμος για την εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών θα απασχολήσουν την προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Μαρτίου 2021 συνεδρίαση της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου.
Πιο συγκεκριμένα το πρώτο ζήτημα τίθεται επιτακτικώς επί τάπητος ενόψει και της ενάρξεως της νέας τουριστικής περιόδου.

Μέχρι σήμερα οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα γίνονται με οριζόντιο τρόπο με προτεραιοποίηση των ηλικιωμένων και των ευπαθών ομάδων, μία διαδικασία που ναι μεν θεωρητικά φαίνεται δίκαια, εκ του αποτελέσματος όμως δείχνει ότι οι Περιφερειακές Ενότητες των νησιών βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις σε αριθμό εμβολιασμών.
Οπως επισημαίνεται σε σχετική εισήγηση, τα νησιά που σε κανονικές συνθήκες πραγματοποιούν το 30% του Α.Ε.Π. του τουρισμού της χώρας, οφείλουν να ετοιμάζονται για την τουριστική σεζόν που αποτελεί πρόκληση τόσο για την τοπική οικονομία και την απασχόληση όσο και για τη συνολική πορεία της Ελληνικής οικονομίας.
Τονίζεται έτσι ότι είναι απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα στους εμβολιασμούς στα νησιά μας ώστε το συντομότερο δυνατόν να γίνουν covid – free και να ανοίξουν με ασφάλεια και προοπτικές την τουριστική σεζόν.
Η πρόταση της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την εισήγηση εξειδικεύεται σε τέσσερις κατηγορίες προτεραιοποίησης για όλα τα νησιά:
– Όλοι οι κάτοικοι πάνω από 60 ετών και έχοντας υποκείμενα νοσήματα ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
– Όλοι οι εργαζόμενοι στους κλάδους του τουρισμού, του επισιτισμού, της εστίασης και των σχετικών με τον τουρισμό οικονομικών δραστηριοτήτων.
– Όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο τομέα και τις Υπηρεσίες που έρχονται σε επαφή με τους πολίτες (Δημόσιοι Υπάλληλοι, Δημοτικοί Υπάλληλοι κτλ)
– Ο γενικός πληθυσμός άνω των 18 ετών.
Προτείνεται οι εμβολιασμοί στα νησιά να γίνουν με εμβόλια μονοδοσικά ή διδοσικά με μικρή όμως χρονική διάρκεια μεταξύ των δύο δόσεων, ώστε το συντομότερο δυνατόν να δημιουργηθεί η απαιτούμενη ανοσία και να επιμηκυνθεί η τουριστική σεζόν.
Σε ό,τι αφορά τον νέο εκλογικό νόμο η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου θα εξετάσει δύο εισηγήσεις που διαμορφώθηκαν κατόπιν συνεδριάσεων των τοπικών της παραρτημάτων σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες.
Εχει διατυπωθεί η άποψη ότι το ισχύον σύστημα εκλογικού νόμου είχε καταλυτικές παρενέργειες και προκάλεσε μεγάλες δυσλειτουργίες στη λήψη αποφάσεων στα Δημοτικά Συμβούλια και ως εκ τούτου πρέπει ν’ αλλάξει.
Συμφωνεί με το σκεπτικό του συγκεκριμένου νέου σχεδίου νόμου, με το οποίο εξασφαλίζεται η κυβερνησιμότητα των Δήμων με τα 3/5 του Δημοτικού Συμβουλίου και το ποσοστό του 43% της πλειοψηφίας. Προτείνεται μην μειωθεί ο αριθμός των Δημοτικών Συμβούλων στους Τουριστικούς Δήμους λόγω των αυξημένων αναγκών που έχουν σε πολιτικό προσωπικό.
Η πλειοψηφία φαίνεται να συγκλίνει στο ό,τι υφίσταται ανάγκη να υπάρχει κυβερνητικότητα και αποτελεσματικότητα στη λειτουργία των δήμων και παρότι η ‘’απλή αναλογική’’ είναι ο πιο δίκαιος τρόπος, έτσι όπως έγινε δημιούργησε τεράστια προβλήματα στο σύνολο των δήμων.
Εχει προταθεί ακόμη η συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων, στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων προκειμένου να εκφράζεται η βούληση των τοπικών κοινωνιών.

 Πηγή:www.dimokratiki.gr

Κατηγορίες:Δωδεκάνησα, Ελλάδα