Δωδεκάνησα

«Ελλάδα 2.0»: Ο «χάρτης» των επενδύσεων για την τουριστική ανάπτυξη

Πώς το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης θα συμβάλλει στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της χώρας

Δράσεις που στοχεύουν να αναβαθμίσουν – άμεσα και έμμεσα – το τουριστικό προϊόν της χώρας περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» που κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση.

Με σκοπό τη διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού χαρτοφυλακίου, τη μείωση της εποχικότητας και την αύξηση των εσόδων, στο επίκεντρο των παρεμβάσεων τίθεται η προώθηση θεματικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο ορεινός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας και ευεξίας, ο γαστρονομικός και ο καταδυτικός τουρισμός, αλλά και ο αγροτουρισμός. Προβλέπεται επίσης αναβάθμιση των τουριστικών λιμανιών και προσβασιμότητα στις παραλίες, καθώς και ειδικά προγράμματα κατάρτισης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων.

Ο βασικός κορμός των παρεμβάσεων περιγράφεται στον 4ο πυλώνα του σχεδίου, ο οποίος αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις και τον οικονομικό και θεσμικό μετασχηματισμό. Ειδικότερα, ο Άξονας 4.6 του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θέτει το πλαίσιο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας κρίσιμων κλάδων για την εθνική οικονομία, μεταξύ των οποίων και ο τουρισμός. Στον άξονα αυτό υπάγονται μία σειρά από επενδύσεις που αποσκοπούν στον εμπλουτισμό και τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της χώρας, στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματός της, στην ανάπτυξη των ορεινών, παράκτιων και νησιωτικών περιοχών και την αξιοποίηση των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων.

Αναλυτικά ο συγκεκριμένος άξονας προβλέπει τις εξής επενδύσεις:

Τουριστική ανάπτυξη (προϋπολογισμός 260 εκατ. ευρώ): Αφορά την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με παρεμβάσεις για τον ορεινό τουρισμό, τον τουρισμό Υγείας και ευεξίας (αξιοποίηση ιαματικών πηγών), τον αγροτουρισμό και τη γαστρονομία, την αναβάθμιση των τουριστικών λιμανιών, τον καταδυτικό τουρισμό και την προσβασιμότητα στις παραλίες. Στόχοι η βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, η βελτίωση της απόδοσης των υφιστάμενων τουριστικών επενδύσεων και η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.

Αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού (46 εκατ.): Αφορά τον επαναπροσδιορισμό και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τουριστικών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα απασχόλησης. Αφορά ιδίως εποχιακούς εργαζόμενους, μακροχρόνια άνεργους και υπαλλήλους που τέθηκαν σε αναστολή λόγω του COVID-19. Επικέντρωση σε επτά επαγγελματικές ειδικεύσεις. Το έργο εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε βελτίωση της απασχόλησης, καλύτερες αμοιβές αλλά και θα διευκολύνει τις τουριστικές επιχειρήσεις στην ανεύρεση προσωπικού με σύγχρονες δεξιότητες και αυξημένη εξειδίκευση.

Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων (20 εκατ.): Αφορά την αναβάθμιση μικρότερων περιφερειακών λιμένων σε νησιά και περιοχές με αναπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα.

Παρεμβάσεις αναβάθμισης σε περιφερειακά αεροδρόμια (107 εκατ.): Αφορά τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την αναβάθμιση περιφερειακών αεροδρομίων με έργα υποδομής (κανονισμοί της ΕΕ 1139/2018), που αποτελούν συμβατική υποχρέωση του κράτους. Η επένδυση αφορά τα 13 περιφερειακά αεροδρόμια και περιλαμβάνει: (α) Σχεδιασμό, μελέτη και σχετικές άδειες για τους αεροδιαδρόμους, (β) Κατασκευή (ανασχηματισμός) λωρίδων αεροδιαδρόμου, (γ) Κατασκευή Περιοχής Ασφαλείας αεροδιαδρόμου, (δ) Σηματοδότηση αεροδιαδρόμου, (ε) Περιμετρική περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ, (στ) Φωτισμός αεροδιαδρόμου. Στόχος να ανταποκριθεί το κράτος στις υποχρεώσεις που το αφορούν για την προσαρμογή των αεροδρομίων στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και να τονωθεί η περιφερειακή ανάπτυξη στις αντίστοιχες περιοχές, πολλές από τις οποίες είναι εμβληματικές πύλες εισόδου τουριστών και επισκεπτών.

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (427 εκατ.): Επένδυση στην κατασκευή του ΒΟΑΚ που θα συνδέσει τις τέσσερις μεγάλες πόλεις της Κρήτης αναβαθμίζοντας την μεγαλύτερη τουριστική περιοχή της χώρας. Η επένδυση αναμένεται να βελτιώσει καταλυτικά την οδική ασφάλεια και θα κινητοποιήσει πολλές επιπλέον περιφερειακές επενδύσεις.

«Γέφυρες» με τον πολιτισμό

Μέσα από τον επενδυτικό χάρτη του σχεδίου επιχειρείται παράλληλα η σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό, τομέας στον οποίο η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ο οποίος επίσης υπέστη βαρύ πλήγμα από την πανδημία. Συγκεκριμένα προβλέπονται οι εξής επενδύσεις.

Πολιτιστικές και Φυσικές διαδρομές (30 εκατ.): Η επένδυση στοχεύει στην ενίσχυση της ταξιδιωτικής εμπειρίας για τουρίστες που επισκέπτονται περιοχές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τα μνημεία και τις φυσικές διαδρομές. Αντικείμενο είναι η αναβάθμιση των φυσικών υποδομών των μνημείων καθώς και υποδομών 5G που πρόκειται να εγκατασταθούν κατά μήκος των φυσικών και πολιτισμικών διαδρομών. Οι υποδομές συμπληρώνονται με: (α) Ψηφιακές υπηρεσίες, π.χ. πληροφοριών, (β) Υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου και (γ) Υπηρεσίες πιστοποίησης για παρόχους τοπικών αγαθών και υπηρεσιών.

Δημιουργία Πολιτιστικών διαδρομών (11 εκατ.): Σχεδιασμός και υλοποίηση πέντε εμβληματικών πολιτιστικών διαδρομών με θεματικές αφηγήσεις και δύο με γεωγραφική αφήγηση, που καλύπτουν όλες τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας και συνδέουν τουριστικούς προορισμούς σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν γύρω τους περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ψηφιακών διαδραστικών εφαρμογών, την αναβάθμιση της υποδομής υπηρεσιών και την συντήρηση και αποκατάσταση επιλεγμένων μνημείων. Το έργο θα δώσει την δυνατότητα ανάπτυξης παράλληλων καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δράσεων.

Δημιουργία Μουσείου Ενάλιων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά (50 εκατ.): Με το νέο Μουσείο στο λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να καλυφθεί ένα κρίσιμο μουσειακό κενό, δημιουργείται ένα νέο τοπόσημο που θα βοηθήσει την τουριστική ανάπτυξη της πόλης.

Ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΟΤ

Επιπλέον, δράσεις με έμμεσο αντίκτυπο στην προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης ξεδιπλώνονται και σε άλλους δύο πυλώνες, αυτούς της «πράσινης» και της ψηφιακής μετάβασης.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της «Ψηφιακής μετάβασης» εντάσσεται ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΕΟΤ (προϋπολογισμού 8 εκατ.). Η επένδυση αφορά τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του ΕΟΤ με την εφαρμογή ενός ψηφιακού τουριστικού χάρτη και ενός ψηφιακού αποθετηρίου πολιτιστικών πόρων της χώρας. Η καινοτομία θα παρέχει πληροφορίες σε τουρίστες και πολίτες βασισμένη στην τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης 2ης γενιάς. Στόχος είναι η αύξηση της συνολικής επισκεψιμότητας της χώρας.

Επιπλέον προβλέπεται η Ανάπτυξη Ψηφιακού Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων, επένδυση προϋπολογισμού 8 εκατ.

«Πράσινα» έργα με θετικό αποτύπωμα στον τουρισμό

Στο σκέλος της «Πράσινης μετάβασης» προβλέπεται η «Δημιουργία νέου χωροταξικού σχεδιασμού για ΑΠΕ, Βιομηχανία, Τουρισμό και Υδατοκαλλιέργιες», που αποβλέπει στη ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για την κατανομή και κατασκευή όλων των σχετικών τύπων έργων και υποδομών.

Στον ίδιο πυλώνα εντάσσεται και μία σειρά επενδύσεων σε έργα ύδρευσης, υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος και επεξεργασίας λυμάτων σε τουριστικές περιοχές που εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην εξασφάλιση βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Ειδικότερα προωθούνται τα εξής έργα:

-Η υπογειοποίηση και αναδιάταξη του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος σε οικισμούς με ιδιαίτερη πολιτιστική ή τουριστική αξία και σε κέντρα πόλεων με προτεραιότητα στις περιοχές όπου το δίκτυο είναι ευάλωτο σε καιρικά φαινόμενα (60 εκατ. ευρώ).

-Η αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης περιοχών της Δυτικής Ελλάδας (Πρέβεζα, Άρτα) και νησιών (Λέσβος, Λευκάδα, Κέρκυρα) για την οποία προβλέπονται 290 εκατ. ευρώ.

-Η δημιουργία υποδομών επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων σε τουριστικά και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (παραλιακά μέτωπα Κορινθίας, δυτικό παραλιακό μέτωπο Βόλου, περιοχή Μόρνου, οικισμοί σε Ιωάννινα, Πέλλα, Κερατέα, οικισμοί σε νησιά όπως Κρήτη, Κέρκυρα, Σκύρος, Σκόπελος κ.α.).

moneyreview.gr

Κατηγορίες:Δωδεκάνησα, Ελλάδα