Ελλάδα

Εκδόθηκε η νέα πυροσβεστική διάταξη- Αυστηρά τα μέτρα

Νέα Πυροσβεστική Διάταξη για τον καθορισμό των μέτρων πρόληψης και αποφυγής εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους. Στην έκδοση της 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης που αφορά στον καθορισμό των μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους προέβη το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Στην διάταξη, μεταξύ άλλων, οι πολίτες απαγορεύεται:

 • Η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, κλαδεμάτων πολυετών φυτειών, χορτολιβαδικών εκτάσεων και η καύση για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων.
 • Η τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών εντός αυτών.
 • Η τοποθέτηση, φύλαξη ή απόρριψη και καύση απορριμμάτων, αποβλήτων η ογκωδών αντικειμένων εντός αυτών.
 • Η καύση εντός των χώρων Υγειονομικής Ταφής απορριμμάτων.
 • Η καύση ανθρακοκαμίνων, ασβεστοποιίας και η εγκατάσταση εργαστηριακών συγκροτημάτων.
 • Το κάπνισμα μελισσών.
 • Το άναμμα φωτιάς, απόρριψη τσιγάρων- σπίρτων και άλλων υλών σε οικοπεδικούς χώρους.
 • Οι θερμικές εργασίες.
 • Οι ρίψη βολών στα πεδία βολής και ανοικτά σκοπευτήρια.
 • Η καύση ειδών πυροτεχνίας και η ρίψη sky lanterns (αερομεταφερόμενα ιπτάμενα φαναράκια).
 • Η χρήση συσκευών έψησης.
 • Το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς στην ύπαιθρο για οποιοδήποτε λόγο.
 • Η απόθεση ή εγκατάλειψη ή η απόρριψη, από πεζούς ή εποχούμενους, οποιουδήποτε αντικειμένου ή ύλης ή ουσίας (όπως τσιγάρα, σπίρτα ή άλλα συναφή), η οποία δύναται να αποτελέσει αιτία έναυσης φωτιάς ή πυρκαγιάς.

Κατηγορίες:Ελλάδα