Δωδεκάνησα

Μ.Κόνσολας: Να αποκατασταθούν οι αδικίες εις βάρος της Αστυπάλαιας με τις νέες αντικειμενικές αξίες

Παρέμβαση του Μάνου Κόνσολα, με συγκεκριμένα στοιχεία, για τον τρόπο υπολογισμού των νέων αντικειμενικών αξιών στην Αστυπάλαια, που όπως τονίζει ο Βουλευτής: «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Ο Μάνος Κόνσολας με παρέμβασή του στο Υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι η Αστυπάλαια, με τις νέες αντικειμενικές αξίες, είναι ένα από τα ακριβότερα νησιά του Αιγαίου και της Δωδεκανήσου.

Με αυτό τον τρόπο, συρρικνώνονται και εξαφανίζονται οι μειώσεις του ΕΝΦΙΑ, στις οποίες προχώρησε η κυβέρνηση, και επέρχονται υπέρογκες αυξήσεις στα εκκαθαριστικά των πολιτών.

Αναφέρει συγκεκριμένα στοιχεία, όπως:

1ον: Στον οικισμό Ανάληψη, έναν αγροτικό οικισμό με ελάχιστους κατοίκους, με αγροκτήματα και λίγα κτίσματα στην παραλιακή ζώνη και με έλλειψη βασικών υποδομών (π.χ. δίκτυο αποχέτευσης) καταγράφεται οριζόντια αύξηση στα 1.250 ευρώ το τετραγωνικό, πολλαπλάσια από αυτή αντίστοιχων περιοχών, με τα ίδια χαρακτηριστικά, σε άλλες νησιωτικές περιοχές.

2ον: Στον οικισμό Μέσα Βαθύ, έναν απομακρυσμένο οικισμό χωρίς οδικό δίκτυο αλλά και δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, χωρίς υποδομές για τον τουρισμό και τουριστική κίνηση, καταγράφονται αυξήσεις σχεδόν διπλάσιες για κτίσματα και τριπλάσιες για τα οικόπεδα.

3ον: Στον οικισμό Έξω Βαθύ στον οποίο υπάρχει ένα μόνο κτίσμα που κατοικείται από 2 κατοίκους χωρίς δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεφωνικό δίκτυο, οι αντικειμενικές αξίες υπολογίζονται με τιμή ζώνης τα 800 ευρώ το τετραγωνικό, ενώ λανθασμένα έχει καταγραφεί με τον ίδιο κωδικό (1249) όπως ο οικισμός Μέσα Βαθύ ενώ είναι εντελώς ξεχωριστός οικισμός. Ουσιαστικά η τιμή ζώνης σε αυτό τον οικισμό προσεγγίζει τις τιμές ζώνης σε κεντρικές και προνομιακές  περιοχές άλλων νησιών.

4ον: Στη Χώρα Αστυπάλαιας δεν υπάρχει καμία διαστρωμάτωση τιμών, αλλά έχει τεθεί ενιαία τιμή ζώνης 2.150 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ουσιαστικά, υπάρχει πενταπλασιασμός της αξίας κτισμάτων και τριπλασιασμός της αξίας οικοπέδων, που σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχούν, ως μεγέθη, στην εμπορική αξία.

Ο κ. Κόνσολας τονίζει ότι οι εκτιμητές για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, στην περίπτωση της Αστυπάλαιας, έκαναν λανθασμένες εκτιμήσεις, αφού:

– Οικισμοί χωρίς δίκτυα, υποδομές και με ελάχιστους κατοίκους, με ελάχιστα κτίσματα και οικόπεδα που δεν αξιοποιούνται ούτε καλλιεργούνται, εμφανίζονται με τιμή ζώνης 800 ευρώ.

– Οικόπεδα που απέχουν 1,5 ή 2 χιλιόμετρα από τη θάλασσα και την παραλία, έχουν την ίδια τιμή ζώνης με αυτά που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη.

– Η μορφολογία της Αστυπάλαιας και ιδιαίτερα στους οικισμούς Χώρα και Λιβάδι επιβάλλει τον καθορισμό περισσότερων ζωνών και όχι μιας και ενιαίας αντιμετωπίζοντας όλα τα ακίνητα με τον ίδιο τρόπο.

Ο Μάνος Κόνσολας ζητά να υπάρξουν διορθωτικές παρεμβάσεις, ενώ, εναλλακτικά, προτείνει να επεκταθεί το πληθυσμιακό όριο των νησιών που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ από τους 1200 στους 1500 κατοίκους, επισημαίνοντας ότι η Αστυπάλαια, με βάση την απογραφή του 2011, έχει 1270 κατοίκους. Δηλαδή, για 70 κατοίκους υπερέβη το όριο και δεν τυγχάνει απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα προς το Υπουργείο Οικονομικών.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2022

Α.Π.: 5351/24.5.2022

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Αύξηση των αντικειμενικών αξιών στην Αστυπάλαια»

Κύριε Υπουργέ,

Η εναρμόνιση αντικειμενικών και εμπορικών αξιών αποτέλεσε το ζητούμενο των αλλαγών και της αναπροσαρμογής που έγινε, με την προϋπόθεση να στηρίζονται σε πραγματικά και ρεαλιστικά δεδομένα.

Στην περίπτωση της Αστυπάλαιας δεν συμβαίνει αυτό και συνηγορούν σε αυτή την εντύπωση μια σειρά από δεδομένα και στοιχεία, τα οποία καταγράφω και χρήζουν απαντήσεων.

1ον: Στον οικισμό Ανάληψη, έναν αγροτικό οικισμό με ελάχιστους κατοίκους, με αγροκτήματα και λίγα κτίσματα στην παραλιακή ζώνη και με έλλειψη βασικών υποδομών (π.χ. δίκτυο αποχέτευσης) καταγράφεται οριζόντια αύξηση στα 1.250 ευρώ το τετραγωνικό, πολλαπλάσια από αυτή αντίστοιχων περιοχών, με τα ίδια χαρακτηριστικά, σε άλλες νησιωτικές περιοχές.

2ον: Στον οικισμό Μέσα Βαθύ, έναν απομακρυσμένο οικισμό χωρίς οδικό δίκτυο αλλά και δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, χωρίς υποδομές για τον τουρισμό και τουριστική κίνηση, καταγράφονται αυξήσεις σχεδόν διπλάσιες για κτίσματα και τριπλάσιες για τα οικόπεδα.

3ον: Στον οικισμό Έξω Βαθύ στον οποίο υπάρχει ένα μόνο κτίσμα που κατοικείται από 2 κατοίκους χωρίς δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεφωνικό δίκτυο, οι αντικειμενικές αξίες υπολογίζονται με τιμή ζώνης τα 800 ευρώ το τετραγωνικό ενώ λανθασμένα έχει καταγραφεί με τον ίδιο κωδικό (1249) όπως ο οικισμός Μέσα Βαθύ, ενώ είναι εντελώς ξεχωριστός οικισμός. Ουσιαστικά, η τιμή ζώνης σε αυτό τον οικισμό προσεγγίζει τις τιμές ζώνης σε κεντρικές και προνομιακές  περιοχές άλλων νησιών.

4ον: Στη Χώρα Αστυπάλαιας δεν υπάρχει καμία διαστρωμάτωση τιμών αλλά έχει τεθεί ενιαία τιμή ζώνης 2.150 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ουσιαστικά, υπάρχει πενταπλασιασμός της αξίας κτισμάτων και τριπλασιασμός της αξίας οικοπέδων, που σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχούν, ως μεγέθη, στην εμπορική αξία.

Η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίζει και να διορθώνει πρόδηλα λάθη, εκεί που υπάρχουν. Άλλωστε, είναι σαφές ότι οι εκτιμητές για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, στην περίπτωση της Αστυπάλαιας, έκαναν λανθασμένες εκτιμήσεις, αφού:

– Οικισμοί χωρίς δίκτυα, υποδομές και με ελάχιστους κατοίκους, με ελάχιστα κτίσματα και οικόπεδα που δεν αξιοποιούνται ούτε καλλιεργούνται, εμφανίζονται με τιμή ζώνης 800 ευρώ.

– Οικόπεδα που απέχουν 1,5 ή 2 χιλιόμετρα από τη θάλασσα και την παραλία, έχουν την ίδια τιμή ζώνης με αυτά που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη.

– Η μορφολογία της Αστυπάλαιας και ιδιαίτερα στους οικισμούς Χώρα και Λιβάδι επιβάλλει τον καθορισμό περισσότερων ζωνών και όχι μίας και ενιαίας αντιμετωπίζοντας όλα τα ακίνητα με τον ίδιο τρόπο.

Η Αστυπάλαια, με τις νέες αντικειμενικές αξίες, είναι ένα από τα ακριβότερα νησιά του Αιγαίου και της Δωδεκανήσου.

Με αυτό τον τρόπο, συρρικνώνονται και εξαφανίζονται οι μειώσεις του ΕΝΦΙΑ, στις οποίες προχώρησε η κυβέρνηση, και επέρχονται υπέρογκες αυξήσεις στα εκκαθαριστικά των πολιτών.

Το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να εξετάσει με ιδιαίτερη προσοχή τη συγκεκριμένη περίπτωση, αποκαθιστώντας τις αδικίες.

Οφείλει, επίσης, να εξετάσει την επέκταση του ορίου για τα νησιά που απαλλάσσονται από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ από τους 1200 κατοίκους στους 1500 κατοίκους.

Άλλωστε, η Αστυπάλαια, με βάση την απογραφή του 2011, έχει 1270 κατοίκους. Δηλαδή, για 70 κατοίκους υπερέβη το όριο και δεν τυγχάνει απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Εάν γνωρίζει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που συνιστούν πρόδηλα σφάλματα στην εκτίμηση των αντικειμενικών αξιών και τι προτίθεται να πράξει.
  2. Με ποια στοιχεία καθορίστηκαν οι αντικειμενικές αξίες στην Αστυπάλαια και αν θεωρεί το Υπουργείο Οικονομικών ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
  3. Για τον καθορισμό των αντικειμενικών αξιών στην Αστυπάλαια, ζητήθηκαν στοιχεία από την αρμόδια ΔΟΥ και συμβολαιογράφους;
  4. Προτίθεται το Υπουργείο Οικονομικών να επεκτείνει το πληθυσμιακό όριο των νησιών που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ από τους 1200 στους 1500 κατοίκους;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου

Κατηγορίες:Δωδεκάνησα

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s